Tag dr. abdullah

Mengambil Ibrah dari Dr. Abdullah

Dr.Abdullah
Dalam sebuah buku yang berjudul Istamti’ Bi Hayaatik, Dr. Al-Arifi mengisahkan kisah nyata mengenai layatnya ke rumah Dr. Abdullah. Mari kita mendengar kisahnya. Belum lama ini saya pergi ke Madinah. Saya bertemu dengan Khalid dan ia berkata kepadaku, “Bagaimana kalau…