Category Aqidah

Pokok-pokok dari agama Islam

Bahaya Syirik

syirik
Salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin zaman ini adalah ketidakpedulian mereka terhadap perkara agama dan tersibukkan dengan urusan dunia. Sehingga banyak diantara mereka terjerumus pada perkara yang diharamkan Allah Ta’ala. Diantara perkara yang diharamkan oleh Allah Ta’ala yang…

Membongkar Akar Kesyirikan

akar
Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadaNya dan menjauhi syirik.  Namun pada kenyataannya banyak yang terjerumus dalam kesyirikan.  Kenapa sebabnya? Tidak lain karena kejahilan atau karena ada syubhat (kerancuan pemikiran) yang…