Category Penyejuk Hati

Sholat Berjamaah adalah Syiar Islam (1)

sholat berjamaah
1] Muqoddimah             Segala puji milik Alloh U. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rosululloh r. Wa ba’du: Saudara-saudariku semoga Alloh I merahmatimu… Ketahuilah, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang paling besar. Dengannya, persaudaraan…